Najbliższą audycję w niedzielę,
o godzinie 23:00
Poprowadzi Marta
ZAPRASZAM , GRAM SPONTANY O ROZNYCH PORACH :)